Støbning af fundament

Støbning af fundament

Når du skal støbe et fundament er det vigtigt at du har en vis portion viden eller erfaring, da fundamentet er en essentiel del af et bygningsværks stabilitet. Sagt med andre ord, så vil et forkert støbt fundament på sigt give skader på huset.

Derfor kan der være god fordel i at benytte dig af en professionel håndværker til støbningen af dit fundament, så du er sikret et stabilt og holdbart resultat.

Vil du alligevel selv stå for støbningen af dit fundament, så kan du med fordel læse med her for råd og vejledning, til det at støbe et fundament.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på støbning af fundament

Hos 3byggetilbud.dk kan du nemt og hurtigt få tre gratis og uforpligtende tilbud på støbning af et nyt fundament.

Kort om fundamenter

De fleste fundamenter vil i dag være støbt i beton, hvad enten der er tale om stribefundamenter eller punktfundamenter.

Der er dog forskel på hvordan man støber de enkelte typer fundamenter, men der er alligevel nogle fællestræk ved begge typer fundamenter.

Inden du går i gang med støbningen, er det dog vigtigt først at beslutte dig for, hvilken type fundament du skal lave.

Hvilken type fundament skal du vælge

Overordnet set findes der to typer fundamenter når det kommer til støbning i beton, enten stribefundamenter eller punktfundamenter.

Stribefundamenter bruges almindeligvis ved huse og andre større bygninger, da de giver den største slidstyrke og bæreevne. Stribefundamenter støbes i render, eller striber, under en bygnings bærende yder- og indervægge.

Punktfundamenter er både nemmere at lave og billigere end stribefundamenter, og benyttes ofte i forbindelse med fundamenter til mindre bygninger, såsom carporte og skure. I modsætning til stribefundamenter støbes punktfundamenter i punkter med mellemrum mellem hvert punkt.

Støbning af fundament

Afgrænsning af fundament

For det første er det anbefalet at der laves en afgrænsning af fundamentet, så der er større sikkerhed for, at fundamentet udgraves og støbes korrekt og i lige linjer.

Afgrænsningen laves ved hjælp af pinde der sættes langs fundamentets afsætning, der herefter forbindes med en snor. Ved at følge snoren kan man sikre udgravning og støbning laves korrekt og i lige linjer.

Udgravning til fundamentet

Hvad enten der er tale om stribefundamenter eller punktfundamenter, så skal der graves ud til støbningen. Ved stribefundamenter skal der graves ud i render, der graves under bygningsværkets bærende yder- og indervægge.

Punktfundamenter udgraves, til forskel fra stribefundamenter, ikke i render, men i punkter, der har mellemrum mellem hvert punkt.

Under udgravningen er det vigtigt at der graves ned til en dybde på minimum 90 cm. og minimum ned til et fast jordlag.

Bredden på udgravningen varierer. Er der tale om et stribefundament til et opvarmet bygningsværk, skal bredden på renderne være på mellem 33-39 cm. Er der tale om et bygningsværk der ikke er opvarmet, skal render graves i en bredde på 15-25 cm. Ved punktfundamenter skal hullerne graves ud i en diameter på mellem 0,5-1 meter.

Støbning af fundament

Støbning med beton

Når der er gravet ud til fundamentet, skal betonen hældes i, så render eller huller støbes. Ovenpå den støbte beton placeres lecablokke eller fundablokke, der er det øverste lag i fundamentets opbygning.

Når fundamentet er støbt og leca- eller fundablokke er blevet lagt, så er det vigtigt at den støbte beton får lov at tørre og hærde, inden den udsættes for belastning.

Fundamenter med metalskruer og pælefundering

Der findes også andre måder at lave et fundament på, der eksempelvis kan laves ved hjælp af metalskruer. Metalskruerne skrues direkte ned i jorden som et punktfundament.

Fundamenter kan også laves ved hjælp af en pælefundering, hvor pæle støbt i beton bankes eller hamres, direkte ned i jordlaget.

Støbning af fundament priser

Den billigste løsning er uden tvivl at støbe fundamentet selv, da der kun vil være en udgift forbundet med indkøb af materialer.

Skal du have støbt dit fundament af en professionel håndværker vil prisen, alt afhængig af opgavens størrelse og omfang, være på omkring 1000 kr. pr. m2. Det afhænger som sagt af opgavens størrelse, typen af fundament der skal støbes, og andre forhold som jordlag mv.

Vi anbefaler at få støbt dit fundament af en professionel håndværker

Selvom en støbning på mange områder er en tilgængelig opgave, selv for nybegyndere, så er det på samme tid en meget vigtig opgave. Hvis ikke den udføres korrekt, vil der opstå kostbare og dyre skader på dit huset, hvor der med tiden vil komme revner i vægge og gulve, og i værste tilfælde sammenstyrtninger.

Derfor anbefaler vi at du får lavet dit fundament af en professionel, så du er sikret et fundament og et hus der kan holde i mange år frem.

Ønsker du hjælp af en professionel håndværker, så anbefaler vi at du benytter 3byggetilbud.dk til at få tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave.

Støbning af fundament

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på din opgave hos 3byggetilbud.dk

Der er mange gode fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk til at finde din næste håndværker.

For det første sparer du en masse tid væk, da 3byggetilbud.dk tager ansvaret for at lave det opsøgende arbejde med at finde håndværkerne for dig. Alt du skal gøre er således bare at indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil du blive kontaktet af håndværkerne inden for tre arbejdsdage.

For det andet er du økonomisk sikring med den entreprisegaranti der følger med, når du vælger en håndværker gennem 3byggetilbud.dk. Entreprisegarantien dækker op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Den vel nok største fordel får du når du modtager dine tilbud, da tilbuddene ofte vil være bedre og billigere end de tilbud du ville kunne få andre steder. Det hænger sammen med at håndværkerne kæmper indbyrdes om at vinde din opgave, og vil derfor sænke deres priser i de tilbud de giver dig.

Sådan får du 3 gratis og uforpligtende tilbud

  1. Indsend en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk
  2. Din opgave bliver behandlet
  3. Tre håndværkere kontakter dig med tilbud
  4. Accepter det tilbud der passer dig bedst