Pælefundering

Pælefundering

Når der skal laves et fundament kan der opstå den udfordring, at det øverste jordlag ikke er stabilt og bæredygtigt nok, til at sikre et holdbart fundament.

Ved sådanne tilfælde vil der være behov for en dybdefundering, der er en boring eller udgravning i jorden, hvor der graves flere meter ned i jordlaget, indtil der findes et bæredygtigt og stabilt jordlag.

Ved de særligt dybe dybdefunderinger på over 3 meter, vil fundamentet laves som en pælefundering.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på pælefundering

Hos 3byggetilbud.dk kan du nemt og hurtigt få tre gratis og uforpligtende tilbud på pælefundering.

Kort om pælefundering

Pælefundering minder meget om brøndfundamenter, med den forskel at brøndfundamenter er til boringer på mellem 2-3 meters dybde, og pælefunderinger benyttes ved boringer på over 3 meters dybde.

En anden forskel ved de to er, at pælefundering laves med færdigstøbte betonpæle, hvorimod der ved brøndfundamenter bores huller, som efterfølgende støbes med beton.

Sådan laves et fundament med pælefundering

Når der skal laves et fundament med pælefundering, er det vigtigt først at lave en afsætning til fundamentet, så man er sikret at fundament bliver lavet korrekt og lige. Afsætningen laves med pinde i hjørnerne af fundamentet, der forbindes med snore.

Med afsætningen på plads kan selve pælefunderingen påbegyndes. Ved pælefundering bankes betonpæle et godt stykke ned i det bæredygtige jordlag. Ovenpå betonpælene støbes husets fundamentbjælker.

Når fundamentet er lavet, er det vigtigt at sikre at den støbte beton får lov at tørre og hærde, inden den udsættes for belastning. På den måde undgås skader i fundamentet, der på sigt vil sprede sig til huset i form af revner i mure og vægge, eller i værste tilfælde sammenstyrtninger af bygningsværket.

Brøndfundament

Brøndfundamenter minder meget om punktfundamenter, men bruges ved knap så dybe boringer sammenlignet med pælefunderinger. Forskellen på de to ses især ved, at der ved brøndfundamenter graves huller der fyldes med beton, til forskel fra pælefunderinger hvor støbte betonpæle bankes eller hamres ned i jorden.

Fælles for brøndfundamenter og pælefundering er, at de begge er punktfundamenter, der er kendetegnet ved at laves i huller med mellemrum mellem hinanden, til forskel fra de klassiske stribefundamenter, der graves i hele render.

Få hjælp til at lave din pælefundering af professionelle håndværkere

At stå for en pælefundering selv er en besværlig opgave, og da det har afgørende betydning for husets beskaffenhed at husets fundament er opført korrekt, så anbefaler vi at du gør brug af en professionel håndværker til opgaven.

Dertil vil der skulle bruges store maskiner til at lave pælefunderingen, hvilket ofte vil betyde en meromkostning, da disse store maskiner og andre materialer skal lejes eller indkøbes.

Punktfundament

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på pælefundering

Ønsker du hjælp til at lave din pælefundering, så anbefaler vi at du indhenter tre gratis og uforpligtende tilbud hos 3byggetilbud.dk, som i tillæg til at være gratis og uforpligtende at benytte, også kommer med flere andre gode fordele.

For det første skal du ikke bruge tid og besvær på at finde en håndværker til opgaven, da 3byggetilbud.dk tager ansvaret for at finde de helt rigtige håndværkere til din opgave. Alt du skal gøre er blot at indsende en beskrivelse af din opgave, og så tager de sig af resten.

Dertil er der de store økonomiske fordele du opnår ved at benytte 3byggetilbud.dk, da der medfølger en entreprisegaranti på opgaven. Entreprisegarantien er din økonomiske sikring i tilfælde af fejl og mangler på opgaven.

Derudover er der også den store fordel, at du ofte er sikret bedre tilbud gennem 3byggetilbud.dk, end hvad du ville få af tilbud andre steder. Det skyldes at de mange håndværkere på 3byggetilbud.dk kæmper indbyrdes om at vinde din opgave, og de vil derfor ofte konkurrere på deres priser.

Sådan nemt får du 3 gratis og uforpligtende tilbud

  1. Indsend en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk
  2. Din opgave bliver behandlet
  3. Tre håndværkere kontakter dig med tilbud
  4. Accepter det tilbud der passer dig bedst