Fundament typer

Fundament typer

Et fundament er et understøttende og bærende underlag, der hjælper med at stabilisere et bygningsværks bærende vægge.

Fundamentet er et afgørende element i opbygningen af et hus eller anden bygning, da fundamentet sikrer at bygningen står stabilt og sikkert, og at der ikke opstår revner og sprækker i mure, gulve eller i værste tilfælde sammenstyrtninger.

Det er derfor helt essentielt at fundament laves korrekt, og af den årsag anbefaler vi da også at få hjælp af en professionel håndværker eller entreprenør, hvis ikke man selv har erfaring eller viden om det at lave fundamenter.

Skal du i forbindelse med nybyggeri have opført et fundament, så læs med her, hvor vi giver vejledning og information om alt der er værd at vide om fundamenter, herunder priser og hvordan du finder frem til den bedste håndværker.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et fundament

Hos 3byggetilbud.dk kan du nemt og hurtigt få tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt fundament.

Kort om fundament typer

Under de fleste danske huse og bygninger der er bygget efter 1900-tallet, vil fundamentet være støbt i beton. Den mest almindelige type fundament er stribefundamentet, som benyttes ved de fleste bygninger. Stribefundamentet kendes også som et randfundament.

Ved annekser, skure og andre mindre bygninger, vil man ofte se en anden type fundament, punktfundamentet. Hvor stribefundamenter, eller randfundamenter, støbes i render der graves i striber under bygningens bærende vægge, vil punktfundamenter være gravet i huller med mellemrum mellem hullerne, der enten fyldes med beton eller pæle.

Dertil findes der de to typer fundamenter brøndfundament og pælefundering, der egentlig er punktfundamenter, og som benyttes ved bygninger der står på jord med en ringe bæreevne. Ved jordlag med ringe bæreevne skal der graves dybere ned, og her bruges enten et brøndfundament eller en pælefundering.

Stribefundament

Ved et stribefundament bliver der gravet en rende som fyldes med beton. Der graves render langs bygningens ydervægge, samt langs bygningens bærende indervægge. De fleste bygninger vil have støbt et fundamentet under bygningens bærende yder- og indervægge, og ved andre bygninger vil også de stabiliserende vægge have støbt et fundament forneden.

Når betonen er fyldt i renderne kan der lægges lecablokke, der forebygger kuldebroer og giver en bedre isolering. Der kan også anvendes fundablokke alt efter behov. Blokkene vil udgøre husets sokkel, og være den øverste del af fundamentet.

Punktfundament

Et punktfundament støbes ligesom et stribefundament langs bygningens bærende yder- og indervægge. Forskellen på de to er, at punktfundamenter er støbt i punkter frem for i render, eller striber. Punktfundamenter bruges især ved mindre bygninger. En ny opfindelse giver mulighed for at lave et skruefundament, der er skruer i metal i stedet for af beton.

Er der behov for at grave dybere for at kunne lave fundamentet på et bærende jordlag, så benyttes enten brøndfundamenter eller pælefundering.

Brøndfundament

Ved bygninger der bygges oven på et jordlag med ringe bæreevne benyttes et brøndfundament. Grundet den ringe bæreevne i det øvre jordlag, er det nødvendigt at bore ned til en dybde og et jordlag, der har den fornødne bæreevne.‘

Der skal graves omkring 2-3 meter ned i jorden, og hullerne skal have en bredde på mellem 0,5-1 meter i diameter. Når hullerne er boret og gravet ud fyldes de med beton, og ovenpå placeres husets fundamentbjælker.

Pælefundering

Skal der bores mere end tre meter ned for at finde et bæredygtigt jordlag, så skal bygningens fundament laves med det der kaldes en pælefundering. En pælefundering er et fundament der består af lange betonpæle, der bankes eller hamres ned i det bæredygtige jordlag.

Pælefunderinger benyttes ved fundamenter der skal have en dybde på 3 meter eller over. Når pælene er banket på plads i jorden, støbes husets fundamentbjælker ovenpå.

Sådan laves et fundament

Der er forskel på om et fundament skal laves som et stribefundament, eller som et punktfundament. Et stribefundament laves ved at støbe beton i udgravede render, mens punktfundamenter laves ved at grave eller bore huller der støbes med beton.

Fælles for dem begge er dog at der først skal afsættes til fundamentet, hvilket vil sige at man afgrænser fundamentets område, og at der skal graves ud til støbningen af fundamentet. Afgrænsningen laves med pinde i hjørnerne af fundamentet, der herefter forbindelse med en snor.

Fundament

Sådan laves et stribefundament

Når der skal laves et fundament startes der med en afsætning af fundamentet, hvor man med pæle og snore afgrænser fundamentets områder. Det er meget vigtigt at det man udfører afsætning korrekt og præcist.

Når fundamentet er afsat påbegyndes udgravningen til fundamentet, der graves ud i render. Der graves i en dybde på minimum 90 cm. Det er vigtigt der graves ned til et fast underlag.

Bredden på renden afhænger af typen af bygning. Til boliger og andre opvarmede bygninger skal renden være på 33-39 cm i bredden, mens bredden for ikke opvarmede bygninger, såsom garager, skal være på 15-25 cm.

Når renderne er gravet ud skal de fyldes med beton, og herefter er det tid til at lægge lecablokke ovenpå den støbte beton. Lecablokke er blokke der har isolerende flamengo i midten. Lecablokkene mures op på betonen, og det er i den forbindelse vigtigt at muren er helt lige og i lod.

Når fundamentet er lavet færdigt, er det vigtigt at betonen får lov at tørre og hærde, inden betonen udsættes for belastning. Udsættes betonen for belastning inden den er helt tør og færdighærdet, øges risikoen for skader i fundamentet, med skader på huset til følge.

Sådan laves et punktfundament

Punktfundamenter laves på en anderledes måde i forhold til stribefundamenter, da der ved punktfundamenter ikke graves render. I stedet graves eller bores der huller i jorden, der enten fyldes med en stolpebære, ved at fylde hullerne med beton, eller ved at banke pæle direkte ned i jorden.

Fundament

Hvad koster det at få lavet et fundament

Prisen på at få lavet et nyt fundament afhænger af flere ting, blandt andet hvilken type fundament der skal laves, opgavens omfang og den enkelte håndværker. Prisen på punktfundamenter er væsentligt lavere, end hvad prisen er på stribefundamenter.

Som regel vil prisen på et nyt fundament inklusiv udgravning og støbning være i omegnen af 1000-3000 kr. pr. m2, som er prisen på et stribefundament til en bolig.

Er der tale om en almindelig type opgave med punktfundament, så vil prisen være i omegnen af 700-1000 kr. pr. m2. Det afhænger dog meget af typen af punktfundament og af opgavens størrelse og omfang.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt fundament

At lave et fundament er på ingen måder en nem opgave, og du bør derfor at få hjælp af en professionel håndværker. På den måde er du nemlig sikret et holdbart resultat, som ikke vil give skader på din bolig på sigt, og du undgår dermed en masse ekstra og unødvendige udgifter.

Ønsker du hjælp til at lave dit fundament, så anbefaler vi at du indhenter tre gratis og uforpligtende tilbud hos 3byggetilbud.dk, da du opnår flere gode fordele.

For det første sparer du alt tiden væk med det opsøgende arbejde, da 3byggetilbud.dk tager ansvaret for at finde håndværkerne til dig. Alt du skal gøre er blot at indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil 3byggetilbud.dk finde tre håndværkere til dig inden for tre arbejdsdage.

For det andet er det helt gratis og uforpligtende at benytte dig af 3byggetilbud.dk. Det koster således ingenting at indsende en beskrivelse af din opgave. Dertil er tilbuddene du får uforpligtende, så skulle du ende med at takke nej, så koster det dig stadig ingenting.

Der er også den store økonomiske fordel, at du er garanteret mod fejl og mangler på opgaven, da der medfølger en entreprisegaranti når du benytter dig af 3byggetilbud.dk. Du er altså økonomisk sikret når du vælger en håndværker gennem 3byggetilbud.dk.

Den største fordel ligger dog nok i de gode tilbud du får hos 3byggetilbud.dk. Din opgave vil nemlig blive sendt i udbud blandt de mange håndværkere som 3byggetilbud.dk har tilknyttet, som alle vil konkurrere med hinanden om at vinde din opgave. Det har som oftest det resultat, at de tilbud håndværkerne giver vil være billigere, end de tilbud du kan få andre steder.

Sådan gør du

  1. Indsend en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk
  2. Din opgave bliver behandlet
  3. Tre håndværkere kontakter dig med tilbud
  4. Accepter det tilbud der passer dig bedst