Fundament til skur

Fundament til skur

Fundamenter til skure, carporte eller andre mindre tilbygninger, vil ofte kunne laves med et punktfundament, der både er et nemmere fundament at lave, og samtidig billigere, sammenlignet med stribefundamenterne.

Til forskel fra stribefundamenterne så graves der ikke i render ved punktfundamenter, da der i stedet graves huller i punkter langs fundamentets afgrænsning.

Skal du have lavet nyt fundament til skure, eller andre mindre tilbygninger, så læs med her for råd og vejledning, samt information om priser og hvordan du finder frem til de bedste tilbud.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på fundament til skur

Hos 3byggetilbud.dk kan du nemt og hurtigt få tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt fundament til skur.

Kort om fundament til skur

Da mindre tilbygninger som skure, carporte og lignende ikke kræver den samme bæreevne af fundamentet, som huse og andre større bygninger kræver det, så kan man med fordel lave fundamentet som et punktfundament.

Punktfundamentet er nemlig både nemmere at lave, og er samtidig billigere end stribefundamenterne der benyttes ved huse og andre større bygninger.

Punktfundamenter kan enten støbes i beton, med metalskruer, der er en forholdsvis ny teknologi, samt ved pælefundering, hvor der bankes eller hamres pæle ned i jorden.

Hvordan laves et fundament til skur

Et skur kan med fordel laves med et punktfundament. Punktfundamenter kan laves på flere måder, alt afhængig af typen. Fælles er dog at der først skal laves en afgrænsning til fundamentet.

Afgrænsningen laves ved hjælp af pinde langs fundaments afgrænsning, der forbindelse med snore. Ved at have en afgrænsning er det meget nemmere at holde styr på, at udgravning og fundament laves i en korrekt og lige linje.

Når afgrænsningen til fundamentet er lavet, kan udgravningen påbegyndes. Der skal graves huller til punktfundamentet, der graves med mellemrum mellem hullerne. Afstanden mellem hullerne er forskellig, og afhænger blandt andet af den nødvendige bæreevne.

Udgravningen skal ned til en dybde på mindst 90 cm. og minimum til der er et fast og bæredygtigt jordlag. Hullerne graves i en bredde på 0,5-1 meter i diameteren.

Når hullerne er gravet ud fyldes de enten med beton, eller med stolpebærere, der efterfølgende fyldes med jord eller støbes med beton. Herefter placeres skurets fundamentbjælker ovenpå punktfundamentet.

Et punktfundament kan også laves ved hjælp af en pælefundering, der er pæle i beton der bankes eller hamres direkte ned i jordlaget.

Der er også kommet en forholdsvis ny teknologi på markedet, hvor punktfundamentet laves ved hjælp af metalskruer der skrues fast ned i jorden.

Bruges der beton under opbygningen af fundamentet, skal du være opmærksom på, at betonen skal have lov at tørre og hærde, inden den bliver udsat for belastning.

Fundament til skur

Fundament til hus

Der er stor forskel på om der skal laves fundament til en mindre tilbygning som et skur, eller om der skal laves fundament til en bolig, hus eller andre større bygninger. Ved større bygninger vil der stort set altid skulle laves en stribefundament, da denne type fundament har den fornødne bæreevne der skal til ved større bygninger.

Hvad koster et punktfundament til et skur

Punktfundamenter er som sagt væsentligt billigere end stribefundamenterne, hvilket hænger sammen med det mindre arbejde der er forbundet med punktfundamenter, samt den mindre mængde materialer der skal benyttes.

Den endelige pris vil dog afhænge af flere ting, herunder ikke mindst størrelsen på opgavens omfang. Vejledende priser på et punktfundament vil være i omegnen af 700-1000 kr. pr. m2.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt fundament til skur

Selvom det at lave et punktfundament er nemmere end stribefundamenterne, så er det på ingen måder en nem opgave. Derfor bør du overveje om det ikke er bedste at få hjælp hos en professionel håndværker, så du er sikret et tilfredsstillende og holdbart fundament.

Skal du bruge hjælp til at lave dit fundament, så anbefaler vi at du indhenter tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave hos 3byggetilbud.dk. Det er hurtigt og nemt, og som sagt helt gratis, da alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave. Herfra overtager 3byggetilbud.dk ansvaret med at finde håndværkerne til dig.

Der er flere gode grunde til at vælge din næste håndværker gennem 3byggetilbud.dk, som blandt andet er at der følger en entreprisegaranti med på opgaven, der dækker i tilfælde af fejl og mangler.

Dertil er der den anden store økonomiske fordel, at håndværkerne på 3byggetilbud.dk vil kæmpe indbyrdes om at vinde din opgave, hvilket gør at priserne på de tilbud du får, ofte vil være bedre og billigere, end de tilbud du ellers ville have fået andre steder.

Sådan gør du

  1. Indsend en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk
  2. Din opgave bliver behandlet
  3. Tre håndværkere kontakter dig med tilbud
  4. Accepter det tilbud der passer dig bedst